O programu

Razvijanjem i radom na emocionalnoj inteligenciji djeteta formira se sretno, zadovoljno i odgovorno biće koje se osjeća sigurno u različitim okruženjima.

Što će djeca DOBITI programom...

 • bolje upoznati i razumjeti sebe i druge
 • znati se izboriti za sebe, a da pritom ne povrijede druge
 • znati kako kvalitetnije komunicirati i graditi odnose
 • upoznati vlastite snage, te kako ih razviti i aktivirati
 • osvijestiti vlastite slabosti i unutarnje blokade
 • znati se uspješno nositi sa stresnim situacijama
 • donositi kvalitetnije odluke i ispravno reagirati
 • osvijestiti negativne misli i emocije i kako ih promijeniti
 • razumjeti uzroke negativnih tjelesnih senzacija i ponašanja
 • povećati samopoštovanje, suosjećanje i toleranciju
 • otkriti kako otključati svoj unutarnji potencijal

Što će djeca IZBJEĆI programom...

 • agresivno ponašanje prema sebi i drugima
 • nepromišljenost
 • neodgovornost
 • sramežljivost
 • tvrdoglavost
 • sebičnost
 • ljubomoru
 • impulsivnost
 • nisku razinu samopoštovanje
 • pasivno ponašanje

Metodologija rada

Metodologija rada utemeljena je na najnovijim znanstvenim istraživanjima, empirijskim podacima, dugogodišnjem iskustvu i prilagođena specifičnostima djece i mladih. Provodimo opsežnu analizu i vrednovanje kako bismo provjerili da je sadržaj naših programa dobro oblikovan, kao i izvedba naših trenera. Imamo visoke standarde kvalitete i koristimo detaljne analize kako bismo provjerili da je program u skladu s njima. Povratne informacije od naših polaznika i trenera stalno se prikupljaju i koriste za unaprjeđenje postojećih i razvoj budućih programa.

 

Ključne značajke koje uzimamo u obzir kako bi  osigurali  učinkovit i visoko kvalitetan trening program su:

 • Dinamičan, interaktivan i praktičan pristup omogućuje osvješćivanje, razumijevanje, brzo savladavanje naučenog i trenutnu primjenu u životu tako da se napredak može odmah vidjeti, čuti i osjetiti.
 • Praktičan rad u malim grupama osigurava individualnu pažnju i pristup polaznicima.
 • Eklektički pristup omogućuje kombiniranje  znanja i tehnika iz različitih područja primijenjenih znanosti.
 • Učenje po modelu znači da polaznici ne stječu samo nove oblike ponašanja, već unapređuju ideje, stajališta, načine prosuđivanja i emocije.

 

Kome je namijenjen EMOi program?

Djeci od drugog do osmog razreda osnovnih škola, podijeljenoj u grupe do 12 polaznika.

 

Trajanje

Program je strukturiran u dva stupnja (osnovni i napredni) i svaki se sastoji od četiri modula.

Trajanje programa: u tijeku jedne školske godine, sveukupno 31 sat po stupnju.

Dinamika provedbe: 60 minuta tjedno.

Radionice se ne održavaju za vrijeme školskih i državnih praznika.

 

Evaluacija nastavnog programa

Društvo, Izvoditelj u svojoj politici kvalitete usluge, za EMOi program, ima definiranu evaluaciju nastavnog programa kroz standardizaciju i kriterije:

 • Relevantnost (broj djece – grupa unutar ciljane skupine)
 • Korisnost (naučenog u primjeni korisnika – djeci i mladeži i ostalih dionika)
 • Učinkovitost, (zastupljenost i učestalost u svakodnevnoj primjeni i životu djece i mladeži)
 • Opravdanost i Održivost, (stupanj potrebe, trajanja i ponavljanja te pojavnosti svih dionika za nastavkom izvedbe drugih modula nastavnog programa)

Plan i program

Upoznavanje i procjena emocionalnih vještina

Modul 1. Razvoj samosvjesnosti

Modul 2. Razvoj samokontrole

Modul 3. Razvoj socijalne svjesnosti/empatije

Modul 4. Upravljanje odnosima

Procjena emocionalnih vještina, dodjele nagrada i priznanja