Reklamacijski postupci

Reklamacijski postupci

 

  • sustav poštivanja prava na reklamaciju – prigovor na kvalitetu usluge i programa

 

*Društvo, davatelj usluga primjenjuje i osigurava pravo svojim korisnicima kako mogu u pismenom obliku podnijeti prigovor i/ili reklamaciju  na uslugu (sukladno odredbama Zakon o zaštiti potrošača), putem e-pošte, telefona ili pismenog dopisivanja.